Karnitin

Kärt barn har många namn, så har även Karnitin. Förutom Karnitin heter ämnet även Carnitin,acetyl l-carnitine.

Karnitin är ett ämne som hjälper fettsyrorna i fettcellerna att transporteras och därmed kan fettet förbrännas och energin från fettet kan upptas utav kroppen.