Viktväktarna – Gå ner i vikt tillsammans med viktväktarna

Viktväktarna har skapat en egen diet där livsmedel som äts skall räknas om till poäng/points. Detta istället för kalorier.
Viktväktarna utgår sedan ifrån längd,vikt samt kön för att fördela hur många poäng som kan spenderas/ätas upp per dag.
Olika moment tex träning kan göra att viktväktaren får fler points.
Detta extra poäng får personen bara spara i max 1 vecka. Viktväktar poängen kan spenderas på mer mat och dryck.